Λίγα λόγια για τον πελάτη


Το Fish Guide δημιουργήθηκε από το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Fish Forward που υλοποιείται σε 11 χώρες με στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις παγκόσμιες οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της υπεραλίευσης και την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών.


Το Fish Guide είναι ένας έξυπνος, λειτουργικός και εύχρηστος online οδηγός που σχεδιάστηκε από το WWF με απώτερο στόχο να δημιουργήσει ενημερωμένους, περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους καταναλωτές που επιλέγουν ψαρικά, έχοντας κατά νου ορισμένες βασικές ανά είδος πληροφορίες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος προς κατανάλωση, την εποχικότητα, αλλά και τον τρόπο αλίευσης τους. Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, το Fish Guide περιέχει μια μεγάλη λίστα εγχώριων και εισαγόμενων ψαρικών που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα είδη και ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, βοηθώντας, με αυτόν τον τρόπο, τους καταναλωτές να κάνουν σωστές επιλογές όταν πρόκειται να αγοράσουν ή να καταναλώσουν ψαρικά, και να συμβάλλουν στην προστασία των θαλασσών και τη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Υπηρεσίες που παρέχουμε στον πελάτη:

Mobile Application

Στα πλαίσια της εν λόγω εκστρατείας κατασκευάσαμε το mobile application σε IOS και Android για την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών.


Αναλάβαμε όλο το κομμάτι του σχεδιασμού και της υλοποίησης, πετυχαίνοντας το βασικό μας στόχο, να είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που θα μπορεί άμεσα ο χρήστης να βρει πληροφορίες για το κάθε ψάρι, όπως την περίοδο κατανάλωσης, το επιτρεπόμενο μέγεθος καθώς και γενικό πληροφοριακό υλικό.

Digital Marketing Services

Σε 2η φάση αναλάβαμε την προώθηση του application με στόχο της ενίσχυση των Downloads.


Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε είναι τα παρακάτω:


1. Facebook Marketing

2. Facebook Advertising

3. Google Ads

Related Projects

Iatriko, Web Platform

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο Νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Sev, Website

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών πιο γνωστός ως ΣΕΒ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με έδρα την Αθήνα.

InfoQuest, Website

Η Info Quest Technologies, μέλος του Ομίλου Quest, πρωταγωνιστεί για περισσότερα από 37 χρόνια στην Ελληνική αγορά Πληροφορικής.